VÅRA TJÄNSTER

Iceberry erbjuder kunden ett urval av konsultlösningar i varje fas av livscykelkedjan.
  • Analys
  • Kravhantering
  • Modellering
  • User Stories
  • Samordning
  • Agile SCRUM/SAFe
  • Kanban
  • Gantt
  • Arkitektur
  • DevOps
  • Moln
  • Fullstack
  • Grafisk design
  • Personas
  • Mockup prototyper
  • 2D/3D Wireframe
  • Testautomatisering
  • Manuell testning
  • Test analys
  • Teststrategi
Krav - och Verksamhetsanalys
 • Analys
 • Kravhantering
 • Modellering
 • User Stories
Projektledarskap
 • Samordning
 • Agile SCRUM/SAFe
 • Kanban
 • Gantt
Utveckling
 • Arkitektur
 • DevOps
 • Moln
 • Fullstack
UX och UI Design
 • Grafisk design
 • Personas
 • Mockup prototyper
 • 2D/3D Wireframe
Test och QA
 • Testautomatisering
 • Manuell testning
 • Test analys
 • Teststrategi

LEVERANSMODELL

Oavsett om kunden behöver en enskild konsult, ett helt team eller en helhetslösning, arbetar och levererar vi i kundens lokaler eller på distans – allt enligt kundens önskemål.

Anlita en Konsult

Vi erbjuder en skicklig konsult enligt era krav som arbetar i era projekt som en förstärkning till era resurs- och kompetensbehov. Konsulten arbetar normalt från ert kontor om inget annat överenskommits.

Anlita ett Team av Konsulter

Vi erbjuder ett komplett och helt självgående team av konsulter bestående av olika roller efter behov, att arbeta med överenskomna uppgifter och ansvar för era projektleveranser. Teamet arbetar normalt på distans om inget annat har överenskommits.

Beställ en komplett Mjukvarulösning

Vi erbjuder en hel mjukvarulösning där vi börjar med en analys av era behov, definierar kraven och uppskattar arbetets omfattning. Vi tar fram en plan för projektet och sätter ihop ett skickligt team av konsulter att utveckla lösningen. Under projektet har vi kontinuerlig uppföljning med er för att rapportera framstegen till slutlig leverans. Teamet arbetar normalt på distans om inget annat har överenskommits.
KontaktKontakt